Thông số cơ bản của nhà gỗ 3 gian

  • nhà 3 gian, 4 cột, 8 cột, 12 cột: bước gian trung bình từ 2.55 tới 3m, lòng nhà 4.5m tới 5m, hiên 1.8m-2m. Kích thước phủ bì, chưa gồm tam cấp, khoảng từ 7m x 8m, hoặc rộng hơn.
  • nhà 3 gian, 18 cột, 22 cột: vách tường thuận có đố vỏ măng, hoặc có thêm 2 dĩ 2 bên hồi. Bước gian trung bình từ 2.75m tới 3m, lòng nhà từ 5m tới 6m, hiên 1.8-2m. Kích thước phủ bì , chưa gồm tam cấp, từ 7m x 8.5m hoặc rộng hơn.
  • Cột cái 30, cột con 28, cột hiên 26, xà cái 18, xà con 16 xà thượng 14. quá giang 22…..
  • Vách tường thuận có đố vỏ măng có thể làm tranh đục trạm theo các điển tích cổ

Nhà gỗ 3 gian – gỗ Xoan

Nhà Gỗ Xoan 3 Gian 5 Gian Số 9
Nhà Gỗ Xoan 3 Gian 5 Gian
Nhà Gỗ Xoan 3 Gian 5 Gian Số 9 2
Nhà Gỗ Xoan 3 Gian 5 Gian

Nhà gỗ 3 gian – gỗ Lim

Nhà Lim 3 Gian 3 2
Nhà Lim 3 Gian 3

Nhà gỗ Lim xanh cứng chắc, bền vững với nhiều thế hệ

Nhà Lim 3 Gian 3 3
Nhà Lim 3 Gian 3

Nhà 3 gian, 2 dĩ 2 bên hồi thêm không gian đặt tủ kệ trưng bày.

Nhà Lim 3 Gian 3
Nhà Lim 3 Gian 3

Nhà gỗ 3 gian có cột đồng trụ để thờ gia tiên, dòng họ để tưởng nhớ đến đấng sinh thành, nhắc nhở con cháu ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Nhà gỗ 3 gian – gỗ Mít

Nhà Gỗ Mít 3 Gian 5 Gian Số 1
Nhà Gỗ Mít 3 Gian 5 Gian Số 1

Nhà gỗ mít màu vàng sáng, mùi thơm nhẹ, sang nhà, rất tốt và bền. Tuy nhiên gỗ mít hiếm nên chi phí đầu tư khá cao.

Nhà gỗ 3 gian – gỗ Gõ đỏ

Nhà Gỗ Gõ đỏ Số 12
Nhà Gỗ Gõ đỏ

Nhà gỗ gõ đỏ, gỗ đỏ, bông vân đẹp, nhà sáng và sang.

Nhà Gỗ Gõ đỏ Số 1
Nhà Gỗ Gõ đỏ

Gỗ gõ đỏ sáng màu lâu, làm nổi bật các nét đục chạm kênh bong.

Một số mẫu nhà 3 gian phổ biến

Nhà Gỗ Lim 3 Gian Số 5
Nhà Gỗ Lim 3 Gian Số 5

Nhà gỗ 3 gian, 2 dĩ thêm không gian cho tủ kệ trưng bày

Nhà Gỗ Lim 3 Gian Cột đá
Nhà Gỗ Lim 3 Gian Cột đá

Nhà gỗ 3 gian hiên cột đá xanh

Nhà 3 Gian 4 Mái Số 2
Nhà 3 Gian 4 Mái Số 2

Nhà gỗ 3 gian 4 mái

Chi phí đầu tư:

Giá nhà gỗ được tính toán cụ thể dựa vào giá gỗ thị trường, khối lượng gỗ, nhân công, sơn pu, vận chuyển lắp đặt.

Bạn nên đi thăm tham khảo nhà mẫu, thiết kế theo yêu cầu của bạn để có giá tốt và nếp nhà ưng ý hài lòng.